Over ons

Centrum voor Taal en Onderwijs

Een multidisciplinair expertisecentrum rond taal, onderwijs en samenleving. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) is verbonden aan de faculteit Letteren KU Leuven en is opgericht in 1990. Het CTO voert maatschappelijk relevant onderzoek uit, ontwikkelt didactische materialen en biedt professionaliseringstrajecten aan rond de volgende vier kernthema’s: taalverwerving, taalbeleid, geletterdheid en evaluatie. In samenwerking met de partners hieronder heeft het CTO het project (digi)taal@work uitgewerkt.

Mediawijs

Het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om digitale technologie en media actief, creatief, kritisch en bewust te gebruiken en begrijpen om deel te nemen aan onze maatschappij. 

VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is een Vlaamse overheidsdienst die burgers helpt om hun loopbaan te ontwikkelen, en die werkgevers bijstaat in het invullen van hun vacatures.

VDAB hecht veel belang aan een goede dienstverlening voor anderstaligen. Om de kansen op werk zo groot mogelijk te maken, wil VDAB anderstalige klanten digitaal en taalkundig versterken. Deze tool zal hen daarbij helpen.

Atlas

Integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. Atlas biedt inburgeringstrajecten aan en informatie over Nederlands leren en Nederlands oefenen. Atlas begeleidt anderstalige, minderjarige nieuwkomers bij het zoeken naar een school.

ESF

Dit project werd gefinancierd door Het Europees Sociaal Fonds, een platform dat zich inzet om Europese burgers en inwoners te helpen om zichzelf, vanuit hun eigen talenten, te ontplooien op het werk en daarbuiten.

Contact

Bots je op een probleem? Meld het ons via dit formulier.